Allekirjoita PING Ethics – markkinointihenkilö

 • * Saat PING Ethics –koodiston käyttöösi sitoutumalla kaikkiin kohtiin.

 • Kunnioitan sisällöntuottajan rakentamaa luottamusta yleisöönsä. Teen yhteistyötä sisällöntuottajien kanssa, joiden kanavat ja teemat sopivat yritykseni/brändini arvomaailmaan.
 • Arvostan sisällöntuottajan tekemää työtä ja lähtökohtaisesti tarjoan rahallisen korvauksen ehdottamastani yhteistyöstä. Ymmärrän eron ansaitun ja vuokratun median välillä:
  Ansaittu media on ilmaista, mutta siihen on vaikeampi vaikuttaa. Esimerkiksi tuotenäytteen antaminen sisällöntuottajalle ei velvoita sisällöntuottajaa kirjoittamaan siitä arviota.
  Vuokrattu media tarkoittaa sisällöntuottajan kanavien hyödyntämistä kaupallisiin tarkoituksiin erikseen sovittavalla tavalla, jolloin sisällöistä ja tavoitteista sovitaan. Myös kaupallisessa sisältöyhteistyössä sisällöntuottajalla säilyy oikeus päättää käsittelytavasta omissa kanavissaan. Kaupallinen sisältöyhteistyö perustuu sekä laadukkaan sisällön tuottamiseen yhdessä sovitulla tavalla, että sen julkaisemiseen, tyypillisesti sisällöntuottajan omassa kanavassa, kuten blogissa, youtube videolla tai instagram-tiilillä.
 • Tunnen alaa säätelevät lait ja ohjeistukset ja noudatan niitä. Kunnioitan tekijänoikeuksia ja käytän sisällöntuottajan omistamaa sisältöä vain sovituilla tavoilla. 
Huolehdin, että sisällöntuottajille toimittamani materiaalit kattavat käyttöoikeudet myös kaupallisiin yhteistöihin liittyen.
 • Sovin selvästi tavoitteista, mittareista, seurannasta, aikatauluista, korvauksesta ja muista yhteistyöhön liittyvistä asioista, kuten ydinviesteistä, linkeistä, avainsanoista ja yhteyshenkilöistä. Laadin kirjallisen sopimuksen yhteistyön pääkohdista.
 • Arvostan sisällöntuottajan omaa kokemusta ja näkökulmaa ja annan sisällöntuottajalle työrauhan ja vapauden toteutuksen suhteen.
 • Tarkistan, että kaupallinen yhteistyö on tuotu sisällöntuottajan kanavassa selvästi esiin. Jos näin ei ole, pyrin korjaamaan asian mahdollisimman nopeasti yhdessä sisällöntuottajan kanssa. Huomioin, että yhteistyön kaupallisuus tuodaan esiin myös yrityksen kanavissa.
 • Tiedostan erityisen vastuuni toimiessani alaikäisten sisällöntuottajien ja seuraajien kanssa.
 • Toimin läpinäkyvästi ja tuon avoimesti esiin sisältöyhteistyön ja tavoitteeni sen suhteen.
 • Annan sisällöntuottajalle riittävästi tietoa yrityksestäni sekä sen tuotteista tai palveluista yhteistyötä varten. Varmistan annettujen tietojen oikeellisuuden ja objektiivisuuden. Tarvittaessa korjaan vaikuttajan sisällössä olevat virheelliset tiedot.
 • Yhteystiedot
 • Emme julkaise sähköpostiosoitettasi missään.
 • (Blogi, Youtube-kanava...)