Allekirjoita PING Ethics – vaikuttaja

 • * Saat PING Ethics –koodiston käyttöösi sitoutumalla kaikkiin kohtiin.

 • Tiedostan vastuuni vaikuttajana ja yleisön seuraamana henkilönä. Sisältöä tuottaessa mietin etukäteen sen mahdollisen vaikutuksen yleisööni. Kerron selvästi, onko kyseessä oma mielipiteeni, toisen henkilön sitaatti tai muualta saatu informaatio.
 • Tiedostan olevani vastuussa tuottamani ja jakamani sisällön oikeellisuudesta. Tarkistan sisältöjeni paikkansapitävyyden käyttämällä luotettavia lähteitä. Ymmärrän virheellisen tiedon jakamisen mahdolliset seuraukset ja pyrin omalla toiminnallani estämään sen leviämisen. Myönnän ja korjaan aina virheeni.
 • Ymmärrän, että työni arvo syntyy seuraajieni luottamuksesta. Pyrin toiminnassani vaalimaan ja syventämään ansaitsemaani luottamusta.
 • Solmin kumppanuuksia ja teen kaupallisia yhteistöitä, jotka sopivat arvomaailmaani, kanavani teemaan ja yleisöilleni. Ymmärrän, että yhteistyö, joka ei sovi kanavaani tai arvoihini, saattaa heikentää kanavani arvoa ja suhdettani yleisöön.
 • Kerron kaupallisesta yhteistyöstä ja muista saamistani eduista avoimesti seuraajilleni kaikissa kanavissa, joihin tuotan yhteistyöhön tai etuun liittyvää sisältöä. Merkitsen kaupalliset yhteistyöt selkeästi sisällön alussa käyttämällä sanamuotoa “kaupallinen yhteistyö” sekä tuomalla esiin yhteistyöbrändin. Saamistani eduista kerron selkeästi ja ymmärrettävästi käyttämällä esimerkiksi merkintöjä *tuote/palvelu saatu/sponsoroitu tai *sisältää mainos/affiliate-linkin. Lisäksi kiinnitän huomiota tunnisteen havaittavuuteen.
 • Annan arvon omalle työlleni ja pyrin hinnoittelemaan sen mahdollisimman avoimesti työn tilaajalle. Kerron työn tilaajalle avoimesti myös muista kumppanuuksista ja yhteistöistä kanavissani.
 • Sovin asiakkaan kanssa selkeästi, mihin yhteistyö velvoittaa ja laadin kirjallisen sopimuksen. Sovin yhteistyön aikataulusta, tavoitteista ja realistisista mittareista asiakkaan kanssa. Mittaan tuloksia ja raportoin niistä työn tilaajalle sovitussa muodossa ja ajassa.
 • Toimin ammattimaisesti kaikissa tilanteissa ja pidän kiinni tilaajan kanssa sovituista asioista, kuten aikataulusta, sisällön keskeisistä viesteistä, mukaan liitettävistä linkeistä ja tarjouksista, avainsanoista sekä sisällön jakamisesta omissa kanavissani. Kerron asiakkaalleni seuraajieni reaktioista, mikäli syntyy palautetta, johon asiakkaan on syytä reagoida. Pidän luottamuksellisen tiedon omanani.
 • Jos kokemukseni tuotteesta tai palvelusta on negatiivinen, ymmärrän vastuuni sekä seuraajiani että työn tilaajaa kohtaan. En jätä seuraajilleni olennaista tietoa kertomatta, mutta annan työn tilaajalle mahdollisuuden korjata tilanteen. Mahdollisuuksien mukaan annan kriittisen arvion etukäteen asiakkaalle luettavaksi ja kommentoivaksi.
 • Ymmärrän olevani loppukädessä vastuussa kaikesta julkaisemastani sisällöstä.
 • Noudatan lakia ja sen lisäksi toimin alan suositusten ja ohjeistusten mukaisesti. Lue lisätietoja toimialaa koskevista ohjeista täältä.
 • Yhteystiedot
 • Emme julkaise sähköpostiosoitettasi missään.
 • (Blogi, Youtube-kanava...)