Kaupallisen yhteistyön näyttäminen

PING Ethics noudattaa Kilpailu- ja kuluttavaviraston antamaa ohjeistusta. Ohjeistukseen pääset tutustumaan täällä:

Vaikuttajamarkkinointi sosiaalisessa mediassa

 

Kaupallinen yhteistyö

Kaupalliseksi yhteistyöksi tulkitaan sisällöntuotanto, josta vaikuttaja saa rahallisen korvauksen tai palkkaa vastaavaa taloudellista hyötyä. Lisäksi kaupalliseksi yhteistyöksi tulkitaan tapaukset, joissa sisällöntuotannosta on sovittu yrityksen ja sisällöntuottajan välillä ilman palkkiota tai siihen rinnastettavaa taloudellista hyötyä.

Kaupallisista yhteistöistä kerrotaan selkeästi sisällön alussa käyttämällä sanamuotoa “kaupallinen yhteistyö” sekä tuomalla esiin yhteistyöbrändin. Tunnisteen täytyy olla havaittava ja muusta sisällöstä erottuva.

Saadut etuudet

Vaikuttajan saamia muita etuuksia ovat esimerkiksi tuotenäytteet, sponsoroidut tavarat ja palvelut, kutsuvierastilaisuudet, pressimatkat sekä komissiot affiliate- ja muista myyntilinkeistä.

Saadut etuudet eroavat kaupallisesta yhteistyöstä sillä, ettei vaikuttajan ja yrityksen välillä ole sovittu sisällöntuotannosta vaan vaikuttaja on saanut edut käyttöönsä ilman velvoitteita. Vaikuttaja on kuitenkin tuottanut sisältöä omaehtoisesti kanaviinsa, jolloin saadut edut täytyy tuoda esiin.

Saadut edut merkitään ymmärrettävästi käyttämällä edusta maininnan yhteydessä esimerkiksi merkintöjä *tuote/palvelu saatu/sponsoroitu tai *sisältää mainos/affiliate-linkin.

Blogi

Blogipostauksessa kaupallisen yhteistyön merkintä tulee olla tekstin alussa selkeästi erottuvana leipätekstistä merkinnällä “kaupallinen yhteistyö” sekä yhteistyöyrityksen nimi. Selkeys tarkoittaa myös sitä, että teksti on riittävän suurikokoista ja sijoitettu niin, että lukija erottaa sen muusta sisällöstä helposti. Jos kaupallinen yhteistyö kattaa useamman julkaisun, on jokainen julkaisu merkittävä erikseen.

Jos blogiteksti sisältää mainoslinkkejä, kirjoita julkaisun alkuun selkeästi esim. ”sisältää mainoslinkkejä, mainoslinkit merkitty *-merkillä”. Laita *-merkki kyseisten linkkien eteen.

Saaduista eduista ja tuotteista on mainittava myös, jos ne on saatu pyytämättä tai ilman yhteistyösopimusta. Myös tällöin tieto on kerrottava heti blogipostauksen alussa.

Merkitseminen blogeissa

Youtube

Laita videon alkuun erillinen tekstibanneri, jossa kerrotaan markkinoinnista selkeästi ja yksiselitteisesti, esimerkiksi ”Mainos [Yrityksen] kanssa” tai ”Kaupallisessa yhteistyössä [Yrityksen] kanssa”. Selkeys tarkoittaa myös sitä, että teksti on riittävän suurta, erottuu taustasta ja on näkyvillä riittävän kauan. Pelkkä suullinen kertominen kaupallisesta yhteistyöstä videolla ei riitä. Sen lisäksi YouTube-videoissa yhteistyö on mainittava description-kentässä videon alla.

YouTuben oman merkintätyökalun käyttö ei yksin riitä, sillä mainonnan tunnistettavuus edellyttää myös yrityksen tunnistettavan kaupallisen nimen kertomista. Saaduista tuotteista on kerrottava heti videon alussa myös, jos olet saanut ne pyytämättä tai ilman yhteistyösopimusta. 

Merkitseminen YouTubessa

 

Instagram

Instagramissa kaupallinen yhteistyö merkitään palvelun omalla merkintätyökalulla (”Maksettu kumppanuus käyttäjän XX kanssa”), jos sen käyttö on mahdollista. Tämän lisäksi heti tekstikentän alussa tulee olla maininta ”Mainos” tai ”Kaupallisessa yhteistyössä” sekä se, minkä yrityksen markkinoinnista on kyse. Yrityksen nimen sijaan on mahdollista käyttää myös tuotemerkkiä, jos se on kuluttajille tutumpi. Jos kyseessä on useamman julkaisun sarja, tulee jokainen julkaisu merkitä erikseen.

Merkinnän on oltava sillä kielellä, jolla postauskin on tuotettu. Riittävää ei ole se, että kaupallisesta yhteistyöstä kerrotaan vain tekstikenttään lisätyissä hashtageissa tai tekstimuodossa. Mainitsethan postauksen alussa myös, jos olet saanut tuotteen käyttöösi pyytämättä tai ilman yhteistyösopimusta.

Merkitseminen Instagramissa

Facebook

Kaupallinen yhteistyö merkitään Facebook-postauksen tekstikenttään ennen varsinaista tekstiä ja linkityksiä. Yhteistyön voi myös merkitä ”Merkitse sponsori / Tag business partner” -toiminnolla. Facebookin kautta ostettuun mainontaan tulee automaattisesti merkintä ”Sponsored”.

Pääsääntönä voi pitää sitä, että Facebookissa pätevät samat säännöt kuin muissakin sosiaalisen median kanavissa.

TikTok

Kaupallinen yhteistyö merkitään TikTok-videon tekstikenttään ennen muuta tekstiä esimerkiksi maininnalla ”Kaupallisessa yhteistyössä [yrityksen] kanssa”.

Mainitsethan tekstin alussa myös, jos olet saanut videossa näkyvän tuotteen tai palvelun käyttöösi pyytämättä tai ilman yhteistyösopimusta.

Instagram Stories ja Snapchat

Voit käyttää Instagram Storiesissa palvelun omaa merkintätyökalua, jos se on käytössäsi. Lisäksi tarinaan on merkittävä se, että kyseessä on mainos tai kaupallinen yhteistyö yrityksen x kanssa. Merkintöjen on oltava selkeitä ja riittävän hyvin erottuvia. 

Merkinnän on esiinnyttävä kaikkien videoiden alussa, vaikka kyseessä olisi useamman videon sarja. Kerrothan myös, jos olet saanut videoissa esiintyvän edun tai tuotteen itsellesi pyytämättä tai ilman yhteistyösopimusta.

Podcast

Kerro podcastin alussa markkinoinnista suullisesti selkeällä ja yksiselitteisellä tavalla, esimerkiksi ”Mainos [Yrityksen] kanssa” tai ” Podcast on tehty kaupallisessa yhteistyössä [Yrityksen] kanssa”. Kaupallisesta yhteistyöstä ja yhteistyöyrityksestä on kerrottava myös podcastin kirjallisen kuvauksen alussa tai otsikon alussa.

Kerrothan podcastin alussa myös, jos olet saanut sisällössäsi esiintyvän tuotteen tai palvelun yritykseltä pyytämättä tai ilman yhteistyösopimusta. Kerro podcastin sisältävän mainontaa myös silloin, jos käytät podcastissa mainoskatkoja.

LinkedIn ja Twitter

Kaupallinen yhteistyö merkitään julkaisun alkuun esimerkiksi maininnalla ”kaupallisessa yhteistyössä [yrityksen] kanssa”.