Kaupallisen yhteistyön näyttäminen

PING Ethics noudattaa Kilpailu- ja kuluttavaviraston antamaa ohjeistusta. Ohjeistukseen pääset tutustumaan täällä:

Vaikuttajamarkkinointi sosiaalisessa mediassa

 

Kaupallinen yhteistyö

Kaupalliseksi yhteistyöksi tulkitaan sisällöntuotanto, josta vaikuttaja saa rahallisen korvauksen tai palkkaa vastaavaa taloudellista hyötyä.

Kaupallisista yhteistöistä kerrotaan selkeästi sisällön alussa käyttämällä sanamuotoa “kaupallinen yhteistyö” sekä tuomalla esiin yhteistyöorganisaatio. Tunnisteen täytyy olla havaittava ja muusta sisällöstä erottuva.

Jos yhteistyötä tehdään ilman rahallista korvausta tai palkkaa vastaavaa taloudellista hyötyä, se voidaan merkitä termillä ”pro bono yhteistyö” tai ”hyväntekeväisyysyhteistyö”.

Saadut etuudet

Vaikuttajan saamia muita etuuksia ovat esimerkiksi tuotenäytteet, sponsoroidut tavarat ja palvelut, kutsuvierastilaisuudet, pressimatkat sekä komissiot affiliate- ja muista myyntilinkeistä.

Saadut etuudet eroavat kaupallisesta yhteistyöstä sillä, ettei vaikuttajan ja organisaation välillä ole sovittu sisällöntuotannosta vaan vaikuttaja on saanut edut käyttöönsä ilman velvoitteita. Vaikuttaja on kuitenkin tuottanut sisältöä omaehtoisesti kanaviinsa, jolloin saadut edut täytyy tuoda esiin.

Saadut edut merkitään ymmärrettävästi käyttämällä edusta maininnan yhteydessä esimerkiksi merkintöjä *tuote/palvelu saatu/sponsoroitu tai *sisältää mainos/affiliate-linkin. Myös organisaatio, jolta etuus on saatu, tulee mainita.

Yhteisön varainhankinta ja vaikuttajayhteistyö

Suomessa rahankeräyslaki säätelee yhteisöjen rahankeräystoimintaa, mikä tulee ottaa huomioon silloin, kun tehdään yhteistyötä järjestöjen kanssa. Rahankeräyslakia sovelletaan vastikkeettomien kerta- ja kuukausilahjoituksien pyytämiseen eli se ei koske esimerkiksi jäsenhankintaa hyväntekeväisyystapahtumia tai arpajaisia.

Periaatteet ja arvot vaikuttajayhteistyöhön hyväntekeväisyysjärjestön kanssa

Rehellisyys: Yhteisöt ja vaikuttajat toimivat rehellisesti ja totuudenmukaisesti, jotta kansalaisten luottamus turvataan. Rahankeräyslaissa määritellään tiedot, jotka ainakin on lahjoitusta pyydettäessä annettava yleisölle selkeästi ja ymmärrettävästi

Kunnioitus: Yhteisöt ja vaikuttajat huomioivat yhteistyössään kunnioituksen, yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden ammattiryhmiä, työyhteisöjä sekä lahjoittajia ja edunsaajia kohtaan. Rahankeräyslain mukaan kiellettyä on häiritä, pakottaa tai muutoin painostaa lahjoittajaa tekemään lahjoituspäätöksen.

Avoimuus: Yhteisöt ja vaikuttajat toimivat avoimesti ja huomioiden vastuun kansalaisten luottamuksesta. Vastuullinen ja vaikuttava viestintä on totuudenmukaista. Rahankeräyslain mukaan kiellettyä on antaa yleisölle totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja keräyksestä. 

 

Esimerkit

Blogi

Blogipostauksessa kaupallisen yhteistyön merkintä tulee olla tekstin alussa selkeästi erottuvana leipätekstistä merkinnällä “kaupallinen yhteistyö” sekä yhteistyöorganisaation nimi. Selkeys tarkoittaa myös sitä, että teksti on riittävän suurikokoista ja sijoitettu niin, että lukija erottaa sen muusta sisällöstä helposti. Jos kaupallinen yhteistyö kattaa useamman julkaisun, on jokainen julkaisu merkittävä erikseen.

Jos blogiteksti sisältää mainoslinkkejä, kirjoita julkaisun alkuun selkeästi esim. ”sisältää mainoslinkkejä, mainoslinkit merkitty *-merkillä”. Laita *-merkki kyseisten linkkien eteen.

Saaduista eduista ja tuotteista on mainittava myös, jos ne on saatu pyytämättä tai ilman yhteistyösopimusta. Myös tällöin tieto on kerrottava heti blogipostauksen alussa.

Merkitseminen blogeissa

Youtube

Laita videon alkuun erillinen tekstibanneri, jossa kerrotaan markkinoinnista selkeästi ja yksiselitteisesti, esimerkiksi ”Mainos [Organisaation] kanssa” tai ”Kaupallisessa yhteistyössä [Organisaation] kanssa”. Selkeys tarkoittaa myös sitä, että teksti on riittävän suurta, erottuu taustasta ja on näkyvillä riittävän kauan. Pelkkä suullinen kertominen kaupallisesta yhteistyöstä videolla ei riitä. Sen lisäksi YouTube-videoissa yhteistyö on mainittava description-kentässä videon alla.

YouTuben oman merkintätyökalun käyttö ei yksin riitä, sillä mainonnan tunnistettavuus edellyttää myös organisaation tunnistettavan nimen kertomista. Saaduista tuotteista on kerrottava heti videon alussa myös, jos olet saanut ne pyytämättä tai ilman yhteistyösopimusta. 

Merkitseminen YouTubessa

 

Instagram

Instagramissa kaupallinen yhteistyö merkitään palvelun omalla merkintätyökalulla (”Maksettu kumppanuus käyttäjän XX kanssa”), jos sen käyttö on mahdollista. Tämän lisäksi heti tekstikentän alussa tulee olla maininta ”Mainos” tai ”Kaupallisessa yhteistyössä” sekä se, minkä organisaation markkinoinnista tai viestinnästä on kyse. Organisaation nimen sijaan on mahdollista käyttää myös tuotemerkkiä, jos se on kuluttajille tutumpi. Jos kyseessä on useamman julkaisun sarja, tulee jokainen julkaisu merkitä erikseen.

Merkinnän on oltava sillä kielellä, jolla postauskin on tuotettu. Riittävää ei ole se, että kaupallisesta yhteistyöstä kerrotaan vain tekstikenttään lisätyissä hashtageissa tai tekstimuodossa. Mainitsethan postauksen alussa myös, jos olet saanut tuotteen käyttöösi pyytämättä tai ilman yhteistyösopimusta.

Merkitseminen Instagramissa

Facebook

Kaupallinen yhteistyö merkitään Facebook-postauksen tekstikenttään ennen varsinaista tekstiä ja linkityksiä. Yhteistyön voi myös merkitä ”Merkitse sponsori / Tag business partner” -toiminnolla. Facebookin kautta ostettuun mainontaan tulee automaattisesti merkintä ”Sponsored”.

Pääsääntönä voi pitää sitä, että Facebookissa pätevät samat säännöt kuin muissakin sosiaalisen median kanavissa.

TikTok

Kaupallinen yhteistyö merkitään TikTok-videon tekstikenttään ennen muuta tekstiä esimerkiksi maininnalla ”Kaupallisessa yhteistyössä [Organisaation] kanssa”.

Mainitsethan tekstin alussa myös, jos olet saanut videossa näkyvän tuotteen tai palvelun käyttöösi pyytämättä tai ilman yhteistyösopimusta.

Instagram Stories ja Snapchat

Voit käyttää Instagram Storiesissa palvelun omaa merkintätyökalua, jos se on käytössäsi. Lisäksi tarinaan on merkittävä se, että kyseessä on mainos tai kaupallinen yhteistyö organisaation x kanssa. Merkintöjen on oltava selkeitä ja riittävän hyvin erottuvia. Instagram Storiesissa vältetään merkinnän laittamista videon reunoille, sillä se saattaa muuten rajautua pois ruudulta tai jäädä piiloon.

Merkinnän on esiinnyttävä kaikkien videoiden alussa, vaikka kyseessä olisi useamman videon sarja. Kerrothan myös, jos olet saanut videoissa esiintyvän edun tai tuotteen itsellesi pyytämättä tai ilman yhteistyösopimusta.

Podcast

Kerro podcastin alussa markkinoinnista tai viestinnästä suullisesti selkeällä ja yksiselitteisellä tavalla, esimerkiksi ”Mainos [Organisaation] kanssa” tai ” Podcast on tehty kaupallisessa yhteistyössä [Organisaation] kanssa”. Kaupallisesta yhteistyöstä ja yhteistyöorganisaatiosta on kerrottava myös podcastin kirjallisen kuvauksen alussa tai otsikon alussa.

Kerrothan podcastin alussa myös, jos olet saanut sisällössäsi esiintyvän tuotteen tai palvelun pyytämättä tai ilman yhteistyösopimusta. Kerro podcastin sisältävän mainontaa myös silloin, jos käytät podcastissa mainoskatkoja.

LinkedIn ja Twitter

Kaupallinen yhteistyö merkitään julkaisun alkuun esimerkiksi maininnalla ”kaupallisessa yhteistyössä [Organisaation] kanssa”.