mikapingethics

PING Ethics (Q&A)

PING Ethics on PING Helsinki -tapahtumassa toukokuussa 2016 lanseerattu eettinen koodisto, jonka tavoitteena on edistää sisältömarkkinoinnin läpinäkyvyyttä ja reiluutta. Sen ovat tehneet sisällöntuottajat, yhteistyöyritykset sekä alalla toimivat järjestöt itse ja sen tavoitteena on synnyttää ja ylläpitää keskustelua sisältömarkkinoinnin pelisäännöistä.

Koodiston tavoite on auttaa yrityksiä ja sisällöntuottajia tuottamaan laadukkaita, yleisöjä kiinnostavia kaupallisia sisältöjä, ja vaalia samalla luottamuksellista suhdetta yleisöihin. Tavoitteena on avoin, luottamuksellinen ja tuloksellinen yhteistyö, jossa on huomioitu sekä sisällöntuottajan että yrityksen näkökulma yleisöjä unohtamatta.

Sisältömarkkinoinnin kenttä kehittyy nopealla vauhdilla ja uusi toimiala hakee muotoaan. Ylilyöntejä sattuu edelleen, ja alalla toimii paljon ihmisiä, jotka eivät yksityishenkilöinä ole minkään ammatillisen itsesäätelyn piirissä.

PING Helsinki -tapahtuman tavoitteena on kehittää sisältömarkkinoinnin kenttää Suomessa luomalla uutta liiketoimintaa ja kehittämällä alan pelisääntöjä. PING Helsinki -tapahtuma kokoaa yhteen koko toimialan ja tapahtumaorganisaatio on toiminut siksi myös koodiston kokoajana tarjoten samalla foorumin jatkuvalle keskustelulle uuden, kehittyvän toimialan ajantasaisista pelisäännöistä.

Sisältömarkkinointi on hyvin laaja käsite,  mutta PING Helsinki tarkoittaa sisältömarkkinoinnilla tavoitteellista kaupallista yhteistyötä sisällöntuottajan ja yrityksen tai organisaation välillä. Toinen kuvaava termi voisi olla sisällöllinen yhteistyö tai natiivimainonta. Kyse on yhteistyössä, jossa yrityksen tai organisaatio hyödyntää sisällöntuottajaa paitsi laadukkaan sisällön tuottamiseen, myös sen jakeluun omassa kanavassaan.

PING Ethics –koodistossa sisällöntuottajala tarkoitetaan bloggaajaa, tubettajaa, instaajaa tai vastaavaa yksityistä henkilöä, jolla on oma kanava, josta hän on itse henkilökohtaisesti vastuussa. Käytännössä siis PING Ethics -koodiston sisällöntuottaja on myös itse julkaisija. Samoja ohjeita voi toki soveltaa myös yrityksen omiin some-kanaviin.

PING Ethics –koodisto on kaikille avoin. Sen voivat allekirjoittaa ja ottaa käyttöön bloggaajat, tubettajat, instaajat, snäppääjät ja muut somen yksityiset sisällöntuottajat sekä yritykset ja organisaatiot, jotka tekevät yhteistyötä em. sisällöntuottajien kanssa.

PING Ethics –koodiston käyttöönotto on helppoa. Ohjeistuksia on kaksi: oma sisällöntuottajille ja oma yrityksille. Molempien sisältö on samankaltainen, mutta näkökulmissa on otettu huomioon molempien osapuolten arkinen todellisuus ja näkökulma.

Käyttöönotto aloitetaan valitsemalla oikea ohjeistus. Kun koodiston on lukenut ja painanut “Hyväksyn”-nappia, käyttäjältä kysytään perustiedot, jotka tulevat näkyviin PING Ethics –sivustolle. Tietojen lähettämisen jälkeen käyttäjä saa sähköpostiinsa PING Ethics –badgen, jonka voi ladata näkyvälle paikalle omalla sivustolleen merkiksi reilujen sisältöjen edistämisestä. Samalla käyttäjän tiedot tulevat näkyviin sivustolle.

Koodiston allekirjoittaminen on siis helppoa, mutta reiluun sisällöntuotantoon sitoutuminen on pitkäjänteistä työtä, joka voi joskus olla vaikeaa. Apua ja vertaistukea saa PING Helsinki -tapahtumista sekä avoimesta PING Helsinki -Facebook-ryhmästä https://www.facebook.com/groups/1584342678473168/ .

Markkinointia ja sisällöntuotantoa sosiaalisessa mediassa säätelee jo moni laki ja ohjeistus. PING Ethics -koodisto ei pyri luomaan uusia ohjeita vaan kokoamaan alaa koskevan lainsäädännön ja ohjeistukset. PING Ethicsin tavoitteena on torjua sisältömarkkinoinnin lisäsäätely itsesääntelyn avulla.

Niitä ovat mm:

o   Mainonnan tunnistettavuus blogeissa, http://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/aihekohtaiset/mainonnan-tunnistettavuus-blogeissa/

  •       Verottajan ohjeet, erityisesti

PING Ethcis -koodistoa ovat olleet mukana tekemässä IAB, MARK, MTL, Viesti ry, Töttöröö, United Screens, KLOK, Splay, Blogirinki Media, Manifesto, Meltwater, Instamarkkinointi, A-lehdet, Toinen Phd, Retkipaikka, Blogietiikka. F-Secure, IKEA, Eckerö Line, Hälsans Kök, Fazer, Långvik ja Lataamo.

Lisäksi koodiston tekemiseen on osallistunut lukuisia PING Helsinki -tapahtumiin osallistuneita sisällöntuottajia; Suomen seuratuimpia bloggaajia, instagrammaajia ja tubettajia, jotka ovat itse tehneet kaupallista yhteistyötä.

Pelisääntöjen toteutumista valvovat alalla toimivat järjestöt, kuten MTL, Procom, Viesti ry, Suomen Journalistiliitto jne, jotka myös ottavat kantaa yksittäisiin tapauksiin. PING Ethics -koodistoa päivittävät PING Helsinki -tapahtuman järjestäjät. Koodisto kehittyy toimialan ja kanavien kehittyessä. Muutoksista voit olla yhteydessä Aku Varamäkeen  (mailto: aku@enthusiast.fi).

Lisätietoja antaa:

Aku Varamäki
PING Helsinki –tapahtuman co-founder
aku@enthusiast.fi
0400 342234