mikapingethics

PING Ethics (Q&A)

PING Ethics on PING Helsinki -tapahtumassa toukokuussa 2016 lanseerattu eettinen koodisto, jonka tavoitteena on edistää sisältömarkkinoinnin läpinäkyvyyttä ja reiluutta. Sen ovat tehneet sisällöntuottajat, yhteistyöyritykset sekä alalla toimivat järjestöt itse ja sen tavoitteena on synnyttää ja ylläpitää keskustelua sisältömarkkinoinnin pelisäännöistä.

PING Helsingin tavoitteena on kehittää sisältömarkkinoinnin kenttää Suomessa luomalla uutta liiketoimintaa ja kehittämällä alan pelisääntöjä. PING Helsinki kokoaa yhteen koko toimialan ja toimii myös koodiston kokoajana tarjoten samalla foorumin jatkuvalle keskustelulle uuden, kehittyvän toimialan ajantasaisista pelisäännöistä.

Sisältömarkkinoinnin kenttä kehittyy nopealla vauhdilla ja uusi toimiala hakee muotoaan. Ylilyöntejä sattuu edelleen, ja alalla toimii paljon ihmisiä, jotka eivät yksityishenkilöinä ole minkään ammatillisen itsesäätelyn piirissä.

PING Helsinki -tapahtuman tavoitteena on kehittää sisältömarkkinoinnin kenttää Suomessa luomalla uutta liiketoimintaa ja kehittämällä alan pelisääntöjä. PING Helsinki -tapahtuma kokoaa yhteen koko toimialan ja tapahtumaorganisaatio on toiminut siksi myös koodiston kokoajana tarjoten samalla foorumin jatkuvalle keskustelulle uuden, kehittyvän toimialan ajantasaisista pelisäännöistä.

Vaikuttajamarkkinointi on sisältömarkkinointia, jossa yritys ja vaikuttaja sopivat vaikuttajan käyttämisestä yrityksen kaupallisten tavoitteiden edistämiseksi. PING Helsinki tarkoittaa vaikuttajamarkkinoinnilla tavoitteellista kaupallista yhteistyötä sisällöntuottajan ja yrityksen tai organisaation välillä.

Vaikuttajamarkkinointi voi olla esimerkiksi:

  1. Sisällöntuotantoa ja jakelua vaikuttajan omissa kanavissa
  2. Vaikuttajan tuottamaa sisältöä yrityksen olemassaoleviin kanaviin
  3. Vaikuttajan hyödyntämistä yrityksen brändilähettiläänä
  4. Ansaittua näkyvyyttä vaikuttajien kanavissa
  5. Tuote ja palvelukehitystä yhteistyössä vaikuttajien kanssa

 

Oleellista on tunnistaa yrityksen kannalta keskeiset vaikuttajat (vaikuttaja-analyysi) ja suunnitella miten heidän yleisöjä tavoitellaan. Onnistuakseen vaikuttajamarkkinoinnin tulee olla osa yrityksen viestinnän kokonaissuunnitelmaa ja tukea liiketoiminnan tavoitteita.

PING Ethics –koodistossa vaikuttajalla (sisällöntuottajalla) tarkoitetaan bloggaajaa, tubettajaa, instaajaa, artistia, urheilijaa tai muuta yksityistä henkilöä, jolla on yrityksen kannalta relevanteissa kanavissa merkittävä määrä seuraajia JA joka on halukas käyttämään kanaviaan kaupallisiin tarkoituksiin. Vaikuttaja on siis myös itse julkaisija, joka on vastuussa omissa kanavissaan julkaistavista sisällöistä.

PING Ethics –koodisto on kaikille avoin. Sen voivat allekirjoittaa ja ottaa käyttöön bloggaajat, tubettajat, instaajat, snäppääjät ja muut somen yksityiset sisällöntuottajat sekä yritykset ja organisaatiot, jotka tekevät yhteistyötä em. sisällöntuottajien kanssa.

PING Ethics –koodiston käyttöönotto on helppoa. Ohjeistuksia on kaksi: oma sisällöntuottajille ja oma yrityksille. Molempien sisältö on samankaltainen, mutta näkökulmissa on otettu huomioon molempien osapuolten arkinen todellisuus ja näkökulma.

Käyttöönotto aloitetaan valitsemalla oikea ohjeistus. Kun koodiston on lukenut ja painanut “Hyväksyn”-nappia, käyttäjältä kysytään perustiedot, jotka tulevat näkyviin PING Ethics –sivustolle. Tietojen lähettämisen jälkeen käyttäjä saa sähköpostiinsa PING Ethics –badgen, jonka voi ladata näkyvälle paikalle omalla sivustolleen merkiksi reilujen sisältöjen edistämisestä. Samalla käyttäjän tiedot tulevat näkyviin sivustolle.

Koodiston allekirjoittaminen on siis helppoa, mutta reiluun sisällöntuotantoon sitoutuminen on pitkäjänteistä työtä, joka voi joskus olla vaikeaa. PING Helsinki tarjoaa asiantuntijuutta vaikuttajamarkkinoinnin tulokselliseen suunnitteluun ja toteutukseen. Tervetuloa osallistumaan keskusteluun myös PING Helsinki -Facebook-ryhmään. https://www.facebook.com/groups/1584342678473168/ .

Markkinointia ja sisällöntuotantoa sosiaalisessa mediassa säätelee jo moni laki ja ohjeistus. Näihin tutustuminen on jokaisen vaikuttajamarkkinointia tekevän sisällöntuottajan ja yrityksen velvollisuus.

PING Ethics -koodisto ei pyri luomaan uusia ohjeita vaan kokoamaan alaa koskevan lainsäädännön ja ohjeistukset. PING Ethicsin tavoitteena on torjua vaikuttajamarkkinoinnin lisäsäätely itsesääntelyn avulla.

Vaikuttajamarkkinointiin liittyviä ohjeistuksia ovat mm:

PING Ethcis -koodistoa ovat olleet mukana tekemässä ja kehittämässä alan järjestöt IAB, MARK, MTL, Viesti ry sekä kymmenet PING Helsingin kumppaniyritykset ja -yhteisöt. 
Lisäksi koodiston tekemiseen on osallistunut lukuisia PING Helsinki -yhteisöön kuuluvia sisällöntuottajia; Suomen seuratuimpia bloggaajia, instagrammaajia ja tubettajia, jotka ovat itse tehneet kaupallista yhteistyötä.

Pelisääntöjen toteutumista valvovat alalla toimivat järjestöt, kuten MTL, Procom, Viesti ry, Suomen Journalistiliitto, MEN jne, jotka myös ottavat kantaa yksittäisiin tapauksiin. PING Ethics -koodistoa päivittää PING Helsinki vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijayritys. Koodisto kehittyy toimialan ja kanavien kehittyessä. Muutoksista voit olla yhteydessä Aku Varamäkeen  (mailto: aku@pingethics.fi).

Lisätietoja antaa:

Aku Varamäki
PING Helsinki Oy:n co-founder
aku@pinghelsinki.fi
0400 342234