Tietoa

PING Ethics on sisällöntuottajien ja organisaatioiden yhteinen eettinen koodisto, joka lisää vaikuttajamarkkinoinnin ja sisällöntuotannon läpinäkyvyyttä. Koodistossa on huomioitu sekä vaikuttajat että organisaatiot.

Allekirjoittamalla PING Ethics -koodiston vaikuttaja tai organisaatio voi kertoa yleisölle, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille olevansa sitoutunut edistämään avoimesti toteutettavaa vaikuttajamarkkinointia.

PING Ethicsin tavoitteena on:

Kehittää vaikuttajamarkkinoinnin kenttää Suomessa sopimalla yhteisistä pelisäännöistä sekä ohjeistaa hyvistä toimintatavoista.

Edistää vaikuttajamarkkinoinnin toimialan läpinäkyvyyttä, reiluutta ja luottamusta eri toimijoiden välillä.

Auttaa uusia vaikuttajamarkkinoinnin pariin tulevia toimijoita tuloksellisen ja avoimen yhteistyön alkuun.

PING Ethics koodiston ylläpidosta vastaa PING Helsinki. Koodistoon päivitetään vuosittain yhteenveto toimialaa ohjaavista laeista, säännöistä, päätöksistä ja ohjeista sekä alalle vakiintuneista käytännöistä. Ohjeistus on laadittu yhdessä sosiaalisen median sisällöntuottajien ja sisältömarkkinoinnin parissa toimivien yritysten ja organisaatioiden kanssa.