Tietoa

PING Ethics on sisällöntuottajien ja yritysten yhteinen eettinen koodisto, joka auttaa erityisesti tilanteissa kun kaupallista sisältöä tuotetaan vaikuttajan omiin kanaviin. Koodisto on laadittu erikseen vaikuttajille ja yrityksien edustajille.

Allekirjoittamalla PING Ethics -koodiston vaikuttaja tai yritys voi kertoa yleisölle, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille olevan sitoutunut edistämään avoimesti toteutettavaa vaikuttajamarkkinointia.

PING Ethicsin tavoitteena on:

Kehittää vaikuttajamarkkinoinnin kenttää Suomessa sopimalla yhteisistä pelisäännöistä sekä ohjeistaa hyvistä toimintatavoista.

Edistää vaikuttajamarkkinoinnin toimialan läpinäkyvyyttä, reiluutta ja luottamusta eri toimijoiden välillä.

Auttaa uusia vaikuttajamarkkinoinnin pariin tulevia toimijoita tuloksellisen ja avoimen yhteistyön alkuun.

PING Ethics koodiston ylläpidosta vastaa PING Helsinki. Koodistoon päivitetään vuosittain yhteenveto toimialaa ohjaavista laesta, säännöistä, päätöksistä ja ohjeista sekä alalle vakiintuneista käytännöistä. Ohjeistus on laadittu yhdessä sosiaalisen median sisällöntuottajien ja sisältömarkkinoinnin parissa toimivien yritysten ja organisaatioiden kanssa.